• Home
  • Zvanja i diplome za sigurnu i perspektivnu karijeru

Zvanja i diplome za sigurnu i perspektivnu karijeru

Školovanje na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo donosi vam širok spektar praktičnih znanja, ali i cijenjenu i priznatu diplomu sa zvanjem diplomiranog inženjera računarstva i informatike, ili ekonomiste.

  • Diplomirani inženjer računarstva i informatike (240 ECTS bodova)
  • Diplomirani ekonomista (180 ECTS bodova)
  • Diplomirani ekonomista (240 ECTS bodova)
  • Diplomirani strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju (180 ECTS bodova)

Na Visokoj školi ITEP školovaćete se za najtraženije pozicije u oblasti IT–ja, ekonomije i predzetništva, ali i računovodstva i revizije po usvojenim studijskim programima za osnovne trogodišnje i četvorogodišnje studije.

Studiranjem po programu Računarske i informacione tehnologije studenti postaju diplomirani inženjeri računarstva i informatike sa 240 ECTS bodova poslije uspješno završene četvrte godine studija. Dok će vam trogodišnje studije na programu Računovodstvo i revizija omogućiti sticanje akademskog zvanja diplomiranog strukovnog ekonomiste za računovodstvo i reviziju sa 180 ECTS bodova. Oni koji se odluče za studiranje po programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo stiču zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova nakon treće godine studija, uz mogućnost da nastave školovanje i dobiju zvanje diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova poslije uspješno završne četvrte godine. 

Na ovaj način, i studenti po četvorogodišnjem programu Poslovna ekonomije i preduzetništvo već nakon tri godine stiču vrijednu diplomu koju mogu unovčiti. Sa druge strane, svršenim studentima sa trogodišnjeg programa u svakom trenutku je otvorena mogućnost da nastave školovanje na četvrtoj godini i tako steknu zvanje diplomiranog ekonomiste.

diplome i sertifikati

Diploma Visoke škole ITEP predstavlja cijenjenu potvrdu vašeg znanja i zvanično priznat dokument kojim unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje.

Plan i program trogodišnjih i četvorogodišnjih studija odobren je od strane Ministarstva prosvjete i kulture, po čijem odobrenju se dodjeljuju i diplome. U skladu sa posebnim ugovorom, sve diplome dodjeljene od strane obrazovnih institucija iz Republike Srpske priznate su i u Srbiji bez potrebe za nostrifikacijom.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »