• Home
  • Steknite međunarodne diplome

Steknite međunarodne diplome

Školovanje na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo donosi vam širok spektar praktičnih znanja, ali i cijenjenu i priznatu diplomu sa zvanjem ekonomiste, to jest diplomiranog ekonomiste.

Diploma Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo 

Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo školovaćete se za najtraženije pozicije u oblasti biznisa po usvojenim studijskim programima za trogodišnji i četvorogodišnji studij.

  • Ekonomista (180 ECTS bodova)
  • Diplomirani ekonomista (240 ECTS bodova)

Prije nego što se odlučite o programu studija koji ćete upisati željeli bismo da znate da vam obe varijante studija donose diplomu.

Studenti po četvorogodišnjem programu dobijaju diplomu već po završetku treće godine koja ima svoju vrijednost bez obzira da li će uspješno završiti i četvrtu godinu studija i steći novu diplomu. Isto tako, i svaki student koji završi trogodišnji program studija dobija priznatu diplomu, ali i mogućnost da upiše četvrtu godinu studija i stekne pravo na diplomu za četvorogodišnji program.

Pročitajte više o diplomama Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.