• Home
  • Članstva i partnerstva

Članstva i partnerstva

Za kvalitet nastave garantujemo članstvima i partnerstvima sa prestižnim svjetskim institucijama

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo svojim studentima pruža mogućnost da polažu za neke od najprestižnijih svjetskih sertifikata.

To vam omogućavamo zahvaljujući članstvu i partnerstvima sa nekim od najprestižnijih svjetskih edukativnih institucija.

European Council for Business Education (ECBE) je međunarodna organizacija za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta programa poslovnih studija širom Evrope.

ecbe (1)

Misija organizacije ECBE je da prepozna, podstakne i akredituje one obrazovne institucije koje kontinuirano uvode inovacije u nastavni proces i koje su postigle izvrsnost u svome radu.

Kao član ovog uglednog savjeta sa sedištem u Belgiji, našim studentima i polaznicima obezbeđujemo najviši nivo kvaliteta nastave, uz dužnost i odgovornost da konstantno usavršavamo program i usaglašavamo ga sa realnim potrebama na globalnom tržištu rada.


eden

U januaru 2005. godine smo postali član glavne evropske asocijacije za učenje na daljinu EDEN – European Distance and E-learning Network (Evropska mreža učenja na daljinu i e-learning).

Zato naši studenti garantovano uče po istim principima i kriterijuma za učenje na daljinu stanovnika zemalja Evropske unije. Dodatno, pošto EDEN redovno održava istraživanja u razvoju metodologije učenja na daljinu, dobijamo najsvježija otkrića, resurse i alate koje onda kombinujemo sa našom razvojnom praksom.


BritishCouncil

Akcentujući važnost poznavanja engleskog jezika u poslovnom svijetu koji obuhvata široko internacionalno polje mogućnosti, ostvarili smo saradnju sa British Council, vodećom međunarodnom organizacijom iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim vezama sa zemljama širom svijeta.

Kao British Council Preparation Centre, polaznicima pružamo mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FCE i BEC Vantage English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije i najcjenjenije kvalifikacije za engleski jezik na svijetu.


ecdl (1)

Pored toga, 2003. godine postali smo akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da smo u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunili standarde koji važe u Evropskoj uniji.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti poslovne upotrebe računara, priznat u više od 160 zemalja sveta.


iqn (1)

International Qualifications Network (dosadašnji British Instutute of Management Studies) jedna je od najbrže rastućih globalnih organizacija koja obezbjeđuje internacionalnu sertifikaciju relevantnu za sektor biznisa i finansija.

Misija ovog instituta iz Velike Britanije je u tome da omogući svjetski priznate i cijenjene kvalifikacije onim poslovnim muškarcima i ženama koji žele da ostvare izuzetne uspjehe i postignuća. Sertifikati IQN-a zvanično su priznati i cijenjeni u više od 160 zemalja svijeta.


CIMnovi

Čuveni Chartered Institute of Marketing (CIM) iz Velike Britanije, prestižni je međunarodni institut za profesionalnu sertifikaciju i edukaciju stručnjaka iz oblasti marketinga i biznisa.

CIM je ugledna institucija koja više od 100 godina okuplja profesionalce iz oblasti marketinga i danas ima vodeću ulogu u sertifikaciji marketinških stručnjaka.


Chartered Management Institute je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu edukaciju i sertifikaciju menadžera, koja je, tokom svog dugogodišnjeg rada, aktivno učestvovala u promociji i razvoju teorije i prakse menadžmenta i liderstva, i uspostavila visoke standarde u edukaciji u ovim naučnim oblastima.

Zahvaljujući partnerstvu sa ovom prestižnom edukativnom ustanovom, naši studenti mogu steći više različitih CMI sertifikata tokom školovanja.


hrci (1)

U 2009. godini, od strane Human Resource Certification Institute, Instituta za sertifikaciju menadžera ljudskih resursa iz Sjedinjenih Američkih Država dobili smo status HRCI Approved Provider, čime smo ovlašćeni za obuku, testiranje i izdavanje Proffesional in Human Resources i Senior Proffesional in Human Resources sertifikata.

HRCI sertifikacija je cijenjena u krugu direktora i profesionalaca u sektorima za ljudske resurse širom svijeta.

Više od 250.000 HR profesionalaca ima ova zvanja. Preuzimanjem ovih zvanja dobijate dokaz o realnoj stručnosti u oblasti rukovođenja ljudskim resursima u preduzećima i ispunjene uslove za bolju naplatu Vašeg profesionalnog znanja.


yupma (1)

Iste godine postali smo član Udruženja za upravljanje projektima Srbije – YUPMA, čime smo ovlašćeni da vršimo obuku prema programu internacionalne sertifikacije projektnih menadžera u skladu sa standardima IMPA (International Project Management Association).

U pitanju je obuka za sertifikaciju: D nivo – Certified Project Manager Associate, C nivo – Certified Project Manager, B nivo – Certified Senior Project Manager, A nivo – Certified Project Director.


certiport

Certiport, kao jedan od nekoliko najvećih svjetskih test centara, ovlašćen je za testiranje i kompletan proces sertifikacije za veliki broj najuticajnijih institucija, čiji su sertifiati, diplome i licence potvrda stručnosti najvišeg nivoa.


Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) okuplja najuspješnija preduzeća i organizacije iz svih sektora privrednog i društvenog života. Komora ujedinjuje pravne i konsultantske kompanije, ICT kompanije, agencije za odnose s javnošću, marketing i oglašavanje, kao i neprofitne i obrazovne organizacije i ustanove.

Ovim članstvom ITEP visoka škola je postala dio prestižne AmCham svjetske mreže, koja zastupa interese preko 3 miliona registrovanih kompanija u svim dijelovima svijeta.