• Home
  • Centar za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere

KAKO DO USPJEŠNOG POSLA?

Centar za razvoj karijere (Center for Career Development) ima misiju da studente Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo pripremi za izlazak na tržište rada i profesionalno napredovanje, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i vještina koje su potrebne u modernom poslovnom svijetu.

Prioritet Centra za razvoj karijere je da dodatnim usavršavanjem pruži kvalitetan kadar koji će biti prepoznat od strane poslodavaca, ali istovremeno obezbijedi kvalitetne programe radionica, treninga i rad na različitim projektima za studente Visoke škole.

ccd

Završeno studiranje za razvoj stručnih vještina je prvi, ali i najvažniji korak. Međutim, naš cilj nije samo da svojim studentima predajemo vještine. Želimo i da naši studenti nađu odlične poslove u struci koje će dobro da naplate. Da bismo u tome pomogli, studiranjem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo dodatno besplatno studenti dobijaju pristup našim profesionalnim resursima za razvoj karijere.

Osnovna djelatnost i aktivnosti Centra se ogledaju u realizaciji:
• seminara, treninga i radionica
• online i offline savjetovališta za studente
• profesionalnog pisanja radnih biografija i snimanja video biografija
• istraživanja tržišta rada i predstavljanje otvorenih radnih pozicija
• programa praksi i volontiranja
• specijalnih događaja
• informisanja o najnovijim dešavanjima na tržištu rada putem newsletter-a
• korišćenje usluga biblioteke koja poseduje kako elektronska, tako i papirna izdanja knjiga, časopisa, skripti iz svijeta poslovanja i informacionih tehnologija
• pripreme testova znanja i profesionalne orijentacije
• vođenja individualnih knjiga profesionalnih vještina.

VEĆI NIVO KOMPETENTNOSTI

Centar za razvoj karijere je uslužni servis koji studentima, pomaže pri planiranju karijere putem informisanja o zanimanjima, mogućnostima zapošljavanja i uključivanja u programe dodatnog obrazovanja i obuke, kao i savetovanja za izbor i promjenu zanimanja. U Centru za razvoj karijere i poslodavcima se pruža mogućnost informisanja o izboru kvalitetnih kadrova za radnu praksu ili zaposlenje, kao i dobijanja savjeta za odabir kadrova.

Kontinuirano obrazovanje i obuka – odnosi se na programe i procese obrazovanja koji se realizuju tokom i poslije obaveznog obrazovanja, odnosno za neke kategorije poslije inicijalnog obrazovanja i obuke ili poslije ulaska u svijet rada u cilju unapređivanja stečenih ili razvoja kompetencija, sticanja novih kompetencija, daljeg ličnog i profesionalnog razvoja.

BIRAMO ZANIMANJA KOJA ODGOVARAJU INTERESOVANJIMA NAŠIH STUDENATA

Pravilan odabir posla kojim ćete se baviti podjednako je bitan kao i rad koji uložite u učenje. Zato smo oformili tim i metodologiju koja će studentima omogućiti da donesu dobre karijerne odluke i odaberu odgovarajuće zanimanje. Na raspolaganju su resursi i podrška u samostalnom donošenju ispravnih poslovnih odluka, stručna procjena ličnosti, sposobnosti, interesovanja, očekivanja i motiva.

Sve ostale informacije o radu možete pogledati na sajtu Centra za razvoj karijere.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »