Konkurs za upis studenata u školsku 2015/16. godinu

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i člana 30. Statuta, Visoka škola Dositej, Ulica Dositejeva br.2, Trn-Laktaši raspisuje: KONKURS za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, studijski program: POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO, osnovne trogodišnje studije – 180 ECTS bodova i četvorogodišnje studije...Detaljnije...

administrator


Uručene prve diplome

Dijana i Igor Prerad prvi su studenti Visoke škole ITEP koji su stekli diplome visoke spreme nakon trogodišnjeg školovanja na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Diplome su svečano uručene u prostorijama fakulteta od strane direktora Visoke škole Dositej, Đokić dr Aleksandra. Tom činu prisustvovali su i uvaženi profesori Vujadin dr Radomir i Ivković dr Dragan, kao i...Detaljnije...

administrator


Konkurs za upis studenata u školsku 2014/15. godinu

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i člana 30. Statuta, Visoka škola Dositej, Ulica Dositejeva br.2, Trn-Laktaši, dana 09.06.2014. godine, raspisuje: KONKURS za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, studijski program: POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO, osnovne trogodišnje studije – 180 ECTS bodova...Detaljnije...

administrator