Prijava

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo školuje buduće uspešne eksperte u oblasti modernog poslovanja i preduzetništva. Akreditacija koju nam je izdalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svedoči o visokom kvalitetu nastavnika i saradnika, nastavnog procesa, prostora i ostalih kapaciteta. Naša vizija bazira se na najboljoj teoriji i najsavremenijoj praksi, kao i u...Detaljnije...

administrator