• Home
  • Bogata biblioteka

Bogata biblioteka

Za savremeno obrazovanje je neophodno da ste u stalnom dodiru sa najnovijom literaturom, stručnim časopisima i elektronskim izdanjima. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo brine i o toj potrebi svojih polaznika.

Svi studenti Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, koji pohađaju nastavu na tradicionalan način, dobijaju besplatnu literaturu ili predavanja na disku za izabrani program studiranja.

Slika-knjiga

Pored toga, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo svojim studentima nudi i bogatu biblioteku savremenih izdanja koja vam je dostupna . Među njima se nalaze udžbenici iz marketinga, elektronskog poslovanja, menadžmenta, engleskog jezika, kulture komunikacije, preduzetništva, poslovnog bontona, poslovne primjene računara, vođenja sastanaka i slično.

Pored udžbenika i stručne literature, tu su i stručni časopisi i materijali u elektronskoj formi.


Preko 3.000 naslova u bogatoj biblioteci

Kako bismo studentima ITEP visoke škole omogućili savremeno i zabavno studiranje i unaprijedili poslovanje, obezbijedili smo kvalitetan nastavni prostor, novu računarsku opremu i čvrste komunikacijske veze.

Biblioteka ITEP visoke škole posjeduje 3.100 bibliotečkih jedinica, koje se neprestano dopunjavaju novim naslovima u skladu sa novim saznanjima i dostignućima iz oblasti ekonomije i savremenog poslovanja.

Akt kojim se reguliše rad biblioteke je Pravilnik o radu biblioteke. Ovim pravilnikom su uređeni rad i korišćenje biblioteke ITEP visoke škole u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 52/01, 39/03). Rad biblioteke organizuje ljubazni bibliotekar, koji je uvijek spreman da preporuči atraktivnu literaturu iz oblasti koja vas zanima.