• Home
  • Bogata biblioteka

Bogata biblioteka

Za savremeno obrazovanje je neophodno da ste u stalnom dodiru sa najnovijom literaturom, stručnim časopisima i elektronskim izdanjima. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo brine i o toj potrebi svojih polaznika.

Svi studenti Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, koji pohađaju nastavu na tradicionalan način, dobijaju besplatnu literaturu ili predavanja na disku za izabrani program studiranja.

Slika-knjiga

Pored toga, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo svojim studentima nudi i bogatu biblioteku savremenih izdanja koja vam je dostupna . Među njima se nalaze udžbenici iz marketinga, elektronskog poslovanja, menadžmenta, engleskog jezika, kulture komunikacije, preduzetništva, poslovnog bontona, poslovne primjene računara, vođenja sastanaka i slično.

Pored udžbenika i stručne literature, tu su i stručni časopisi i materijali u elektronskoj formi.