• Home
  • BANKARSKO POSLOVANJE – Zarađujte kao vaše kolege u svijetu!

BANKARSKO POSLOVANJE – Zarađujte kao vaše kolege u svijetu!

Bankarstvo je mikroekonomska disciplina, ali je upravo zato mnogo značajnije za građane od makroekonomije, jer se direktno odražava na njihove živote i platežnu moć.

Zato, bilo da radite u banci ili radite u finansijskom sektoru određene kompanije, neophodno je da poznajete savremene principe bankarskog poslovanja. Vaš posao će biti izuzetno cijenjen, pa time i odlično plaćen.

Pored toga, digitalna ekonomija je budućnost svake ekonomije i zato osobe koje vladaju ovom oblašću i umeju da na pravi način iskoriste njene mogućnosti, u prednosti su kao najtraženiji ekonomski stručnjaci.

U budućnosti će biti još traženiji, jer će se celokupno poslovanje odvijati u digitalnom svijetu. Zato je važno da se na vrijeme opremite znanjima za budućnost.

Kako da zarađujete više od 8.000 KM mjesečno?

Ukoliko odaberete da se usavršavate za oblast Bankarsko poslovanje, naučićete kako da vodite timove i sektore u banci, da uspješno sarađujete sa bankama po različitim pitanjima, ali i da organizujete sisteme za elektronsku trgovinu ili budete vođa tima za elektronsko bankarstvo, bilo u bankama ili kompanijama.

Podaci sajta salary.com iz juna 2015. godine pokazuju da menadžeri sa određenim iskustvom u ovoj oblasti zarađuju u prosjeku 8900 KM mjesečno.

Kod nas je ova cifra nešto niža, ali nikako nedostižna.

Šta ćete naučiti?

Tokom studija na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo izučavaćete koncepte, primjere, modele i najbolju praksu iz oblasti bankarstva i elektronske trgovine. Plan i program je koncipiran tako da pokrije sve teme bitne za oblast bankarskog, ali i elektronskog poslovanja. Upoznaćete se sa sistemima zaštite u elektronskom bankarstvu i savladati osnove kriptografije u primjenjenom poslovanju.

Počećete sa bazičnom ekonomijom, marketingom i menadžmentom. Potom ćete učiti konkretne, stručne predmete iz oblasti bankarstva i platnog prometa, a zatim doći do suštinskih znanja iz oblasti informacionih tehonologija i elektronske trgovine. Svi ovi predmeti pomoći će vam da steknete kompletna znanja za uspješnu profesionalnu karijeru nakon studija.

Pogledajte kompletan spisak predmeta za profesionalno usavršavanje na profilu Bankarsko poslovanje>>

 

Saznaćete sve o osnovnim komponentama nauke o bankarstvu, kao što su različiti bankarski sistemi, poslovne banke i bankarske poslovnice. Zatim, učićete o teorijama bankarstva, različitim aspektima bankarskog poslovanja, zadacima banaka i finansijskih institucija, kao i kreditima, kreditnom procesu i procjeni rizika.

Vaše znanje će dostići i širi plan, odnosno dotaći ćete se i makroekonomije. Naučićete sve o finansijskim tržištima, hartijama od vrijednosti, likvidnosti, fiskalnoj i monetarnoj politici.

Takođe, u sklopu ovih predmeta obrađivaćete pojam i zadatke centralne banke i oblike saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, kao što je Međunarodni monetarni fond (MMF).

Pored toga, savladaćete i osnovne principe elektronskog poslovanja, jer se danas sve više poslova i transakcija obavlja upravo elektronskim putem. Izučavaćete pouzdanost poslovnih sistema, bezbednost i zaštitu podataka u mrežnom okruženju, kao i naprednu analizu podataka i njenu primjenu u digitalnoj ekonomiji.

Tokom specijalizovanja za oblast Bankrsko poslovanje, steći ćete sveobuhvatna znanja iz različitih oblasti:

  • Bankarsko poslovanje i platni promet
  • Pravo EU
  • Elektronsko poslovanje
  • Portfolio menadžment i upravljanje rizicima
  • Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja.

Gde ćete moći da radite?

Studenti koji se profilišu i usavrše za bankarsko poslovanje na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, moći će da biraju između velikog broja veoma atraktivnih i dinamičnih poslova u svijetu digitalne ekonomije. Svaka velika ili mala kompanija danas ima potrebu za stručnjacima ove vrste, uključujući veliki broj banaka i državnih ustanova.

Po završetku strudijskih programa Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, studenti stiču zvanja diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova, odnosno diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova.

Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu, službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo ili inženjer razvoja poslovnih sistema samo su deo poslova na kojima će budući diplomac Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetnišvo moći da radi, zavisno od svojih interesovanja i potreba.

Poslovi iz ove oblasti će u budućnosti biti još više traženi, a samim tim bolje plaćeni, jer je gotovo nemoguće zamisliti uspješno poslovanje savremenog preduzeća bez snažne primjene tehnika bankarskog i elektronskog poslovanja.

Budite jedan od stručnjaka čija plata dostiže i više od 8000 KM mesečno!

Učite od kuće ili sa posla

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu, po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Zahvaljujući softverski podržanoj nastavi, možete slušati predavanja preko interneta, čitati materijale, rješavati testove i zadatke, raditi sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »