UDŽBENICI

_sistem_kvaliteta_lkSISTEM KVALITETA I EKOLOŠKI MENADŽMENT

Dr Svetlana Dušanić-Gačić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

_brend_menadzment_dkBREND MENADŽMENT U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

itep_knjigaPOSLOVNA INFORMATIKA

Dr Mladen Radivojević

Davor Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

etika_u_poslovanju_desno_krilceETIKA U POSLOVANJU

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

finansijska_trzista_i_berzanski_menadzment_levo_krilceFINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADŽMENT

Dr Ranko Mijić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

menadzment_u_osiguranju_desno_krilceMENADŽMENT U OSIGURANJU

Dr Nikola Vojvodić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

finansijsko_racunovodstvo_levo_krilceFINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Dr Ranko Mijić

Dr Slobodan Popović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

osm_levo_krilceOSNOVI STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Dr Aleksandar Đokić

Dr Rajko Macura

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MikroekonomijaMIKROEKONOMIJA

Dr Slavko Karavidić,

Dr Dragan Ivković,

Dr Goran Kvrgić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

Istrazivanje_trzistaISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Mr Jelena Jovović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

 

Sociologija-i-menadzmentSOCIOLOGIJA I MENADŽMENT

Prof. dr Smilja Rakas,

Dr Aleksandar Đokić.

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

Ekoloski-menadzmentEKOLOŠKI MENADŽMENT

Hewitt Roberts,

Garv Robinson.

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

Osnove-marketinga (1)OSNOVE MARKETINGA

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

Strateski-menadzment_D (1)STRATEŠKI MENADŽMENT

Dr Aleksandar Đokić

Dr Rajko Macura

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

Marketing_L (1)MARKETING

HRESTOMATIJA

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

Koncept,-struktura-i-funkcije-menadzmenta_D (1)KONCEPT, STRUKTURA I FUNKCIJE MENADŽMENTA

Dr Božidar Stavrić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

Radno-pravoRADNO PRAVO

Prof. dr Branka Komljenović

Mr Ana Komljenović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

MatematikaPOSLOVNA MATEMATIKA

ZBIRKA ZADATAKA SA ELEMENTIMA TEORIJE

Dr Nenad Stojanović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

_Brend_menadzment_DBREND MENADŽMENT

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

_Poslovno_pravo_LPOSLOVNO PRAVO

Dr Brana Komljenović

Mr Ana Komljenović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

_E_biznis_DE-BIZNIS I INTERNET POSLOVANJE

Mladen Radivojević

Davor Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

_Ekoloski_Menadzment_LEKOLOŠKI MENADŽMENT

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »