Predupis je u toku!

Visoka škola “Dositej” objavljuje PREDUPIS studenata za osnovne akademske studije u školsku 2014/2015. godinu:

Svi kandidati koji se prijave u predupisnom roku, koji traje do 1. juna, ostave svoje podatke i uplate prvu ratu (200KM), stiču pravo na 10 posto popusta na ukupnu cijenu školarine.

Pravo na PREDUPIS na osnovne akademske studije imaju svi učenici završnih razreda srednje škole, kao i oni koji su ranijih godina završili srednju školu ili koji žele da pređu sa drugih fakulteta.

Ovaj popust se ne odnosi na studente koji su već upisani i studiraju na VŠ “Dositej”.

Uz popunjavanje predupisne prijave potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte i fotokopiju izvoda iz matične knjige građana (nije potrebno da bude ovjerena).

Prijave se podnose u prostorijama studentske službe VŠ “Dositej”, Dositejeva br.2, Trn, Laktaši.