• Home
 • Personal Development Program

Personal Development Program

Vještine koje garantuju uspjeh, čime god da se bavite. Te vještine učite na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

 • Imate sva potrebna znanja, ali ne uspijevate da se zaposlite?
 • Pozivaju vas na razgovore za posao, ali nikako da dobijete konkretnu ponudu?
 • Ne napredujete u karijeri? Čini vam se da se vrtite u krug?
 • Osjećate da vam nedostaju određene vještine, ali ne možete da locirate koje tačno?
 • Ne znate kako da pokažete svoje pravo lice, da ljudi zaista vide sve kvalitete vaše ličnosti i sve što umijete i možete da postignete?

Za posao koji donosi visoku zaradu i napredovanje u karijeri nisu dovoljna samo stručna znanja, ma koliko ona bila praktična, primjenjiva i profitabilna. Neophodne su i one „mekše”, društvene vještine i kvaliteti ličnosti koji će vas izdvojiti od ostalih. Učiniti vas najboljim kandidatom.

Ali, šta ako ih ne posjedujete? Nismo svi rođeni sa razvijenim socijalnim vještinama, naročito ne sa onima koje su potrebne za uspjeh na tržištu. Na njima se može i i te kako treba raditi.

Zbog toga smo za sve studente Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislili jedinstveni Personal Development Program (PDP), u okvir koga će, ukoliko to žele, raditi na razvoju upravo tih dodatnih vještina potrebnih za uspjeh u svakom poslu.

ŠTA JE PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM?

Personal Development Program omogućava sticanje transverzalnih vještina (motivacija, samopouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i dr.) neophodnih za uspješno obavljanje posla, ali i za sticanje konkurentskih prednosti, atraktivnih za buduće poslodavace ili poslovne partnere.

Od jeseni ćete dobiti kompaktne, praktične i fleksibilne nastavne programe. Oni su dizajnirani da vam pomognu da što efikasnije naučite najtraženije vještine pomoću kojih ćete osigurati vaš posao iz snova. To su one vještine koje su vam neophodne kod svakog poslodavca.

Razvili smo ih naši poslovni partneri i mi. Vjerujemo da oni najbolje znaju šta je zaista bitno da biste našli posao u industriji novih tehnologija. Oni prave planove usavršavanja i za svoje zaposlene. Oni, takođe, žele da ponude mogućnosti učenja tako da što više ljudi ima kvalifikacije za posao kod njih. Kao znak naše posvećenosti zapošljavanju ljudi, za polaznike ovog programa, obezbijedili smo 100 mjesta za praksu u narednoj godini.

PREUZMITE VJEŠTINE ZA USPJEŠNU KARIJERU.

Personal Development Program traje tokom vašeg školovanja i omogućava vam usvajanje dodatnih vještina kroz praktičan rad, i to putem kratkih edukativnih sesija, kao što su treninzi i radionice. Program je besplatan za studente Visoke škole i predstavlja odličan način da nadogradite znanja i vještine koje ste stekli tokom školovanja.

A koliko su ove dodatne vještine značajne za zapošljavanje svjedoči i strateški dokument Evropske komisije

Promišljanje obrazovanja u kome ona poziva zemlje članice EU da svoje obrazovne sisteme prilagode realnim potrebama tržišta rada tako što će staviti naglasak upravo na transverzalne vještine, a među njima naročito na preduzetničke i IT vještine, jer u tome vidi rješenje problema nezaposlenosti mladih.

KOME JE NAMIJENJEN?

Personal Development Program namijenjen je svima koji planiraju da unaprijede svoj položaj kako na tržištu rada tako i na tržištu uopšte. Da obezbijede sebi superioran položaj.

Program je kreiran za studente naše Visoke škole koji žele da upotpune svoja stručna znanja i unaprijede svoje kompetencije. Predstavlja krunu njihovog studiranja, budući da pravilno usmjerava kompetencije stečene tokom školovanja ka tržištu.

Potpuno je besplatan za polaznike i nije obavezan dio školovanja. Osmišljen je isključivo da bi vam pomogao da dođete do posla koji želite, unapređenja, veće zarade i zadovoljstva sobom. I to što jednostavnije i praktičnije.

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN I PROGRAM

U okviru školovanja na ITEP Visokoj školi besplatno dobijate jedinstveni paket predmeta na kojima ćete razvijati svoje profesionalne vještine i koji će vas izdvojiti kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljni plan i program po kojem ćete raditi, pogledajte u nastavku:

 

TRANSVERZALNE VJEŠTINE

1. Samospoznaja i samopouzdanje

Opis kursa: Da bismo bili uspješni na poslu, važno je da objektivno sagledamo svoje sposobnosti, ali i da radimo na tome da ih razumijemo i adekvatno primijenimo. Samospoznaja je prvi korak ka prihvatanju sebe onakvim kakvi zaista jesmo, ka prepoznavanju i prihvatanju svoje dobre strane, kao i ka izgrađivanju određenog nivoa samopouzdanja, koje će nam pomoći da naše samospoznaje dođe do punog izražaja.

Kroz primjenu različitih alata i tehnika, naučićete da prihvatite sebe i da se izdignete iznad nivoa prosječnosti. To će uticati pozitivno, ne samo na vas, već i na vašu okolinu, a vama će dati mogućnost da napravite prvi korak u stvaranju superiorne pozicije na tržištu rada.

Cilj kursa: Usvajanje različitih tehnika i načina za dostizanje nivoa objektivnosti u samoprocijeni i podizanje nivoa samopouzdanja, neophodnog za postizanje dobrih profesionalnih i ličnih rezultata.

Trening: Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje objektivne samoprocijene i  i omogućiti da rade na podizanju samopouzdanja.

Radionica: Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se postiže viši nivo samoprocijene i samopouzdanja i započinje rad na putu ličnog i profesionalnog uspjeha.

2. Samomotivacija i motivacija drugih

Opis kursa: Neke od najznačajnijih personalnih osobina koje se traže od zaposlenih na svim poslovnim pozicijama jesu: samostalno pokretanje poslovnih inicijativa, aktivnost u predlaganju načina obavljanja poslova, pozitivan pogled na probleme sa kojima se zaposleni suočava.

Kroz poslovne simulacije različitih pristupa u rješavanju problema naučićete kako da kod sebe razvijete inicijativu i da se motivišete za obavljanje svakog posla.

Cilj kursa: Savladavanje osnovnih znanja, prepoznavanje vještina i poznavanje načina kako se vještine inicijative i motivacije uvježbavaju da bi se došlo do željenog napretka u ovim personalnim vještinama.

Trening: U sklopu edukativnog dijela programa obavlja se trening na kojem se prikazuju tehnike i metode samomotivacije, tehnika „5%”, motivisanje drugih osoba.

Radionica: Poslovne simulacije reaktivnog, aktivnog i proaktivnog pristupa rješavanju problema i rad na predrasudama.

3. Interpersonalne vještine

Opis kursa: Razvoj intrerpersonalnih vještina od suštinskog je značaja za našu adekvatnu adaptaciju u poslovnom okruženju. Tokom rada, mi najčešće nismo u prilici da biramo saradnike, već ih zatičemo i stičemo tokom rada. Zbog toga je važno da razumijemo ljude oko sebe i da prepoznamo njihove želje, motive i potrebe.

Kroz realne poslovne simulacije imaćete priliku da naučite tehnike i modele i da prepoznate i prihvatite ljude oko sebe „uzimajući” od njih samo ono što oni mogu realno da vam daju.

Cilj kursa: Usvajanje različitih tehnika i načina za razumijevanje i prihvatanje drugih, i obrnuto – o tome kako da oni razumiju i prihvate vas.

Trening: Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje visokog nivoa interpersonalnih vještina.

Radionica: Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se postiže viši nivo interpersonalnih vještina, razumijevanja i prihvatanja svijeta oko sebe, ali i samopozicioniranje u društvu koje nas okružuje.

4. Vještine adaptacije

Opis kursa: U realnim poslovnim okolnostima rijetko imamo priliku da period adaptacije produžimo onoliko koliko nam je potrebno, kako bismo u cijelosti usvojili, ne samo radno okruženje u smislu tima u kome radimo, već i nove metode i modele rada. Zato je važno da se brzo i lako adaptiramo na novo okruženje i uslove rada.

Kroz realne poslovne simulacije imaćete priliku da naučite tehnike i modele lake i brze adaptacije na novonastale okolnosti, okruženje, metode i modele rada.

Cilj kursa: Usvajanje različitih tehnika i načina za lako adaptiranje na novu sredinu, ljude i načine rada.

Trening: Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje visokog nivoa brze adaptacije.

Radionica: Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se traži i dostiže zadovoljavajuće brz nivo adaptacije na nove radne uslove, ali i tehnike kojima ćete izbeći zamke koje usporavaju ovaj proces.

5. Logičko/kreativno/kritičko mišljenje

Opis kursa: Jedna od najčešćih osobina koja se traži od zaposlenih je mogućnost rješavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju, načini snalaženja u poslovnim situacijama kod pogrešnog odlučivanja i nerazumljivih zahtjeva klijenata.

Na ovoj radionici ćete usvojiti jednu od najčešćih osobina koje se traže od zaposlenih, a to je mogućnost rješavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju, kao i načine snalaženja sa nejasnim zahtjevima klijenata.

Cilj kursa: Savladavanje osnovnih znanja i upotreba vještina logičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja za potrebe rješavanja spornih situacija na poslu i povećanje samopouzdanja u obavljanju poslovnih zadataka.

Trening: U sklopu edukativnog dijela programa obavlja se trening na kojem se uvježbavaju načini snalaženja u poslovnom okruženju sa nedovoljnim informacijama i velikom količinom nedovoljnih ili netačnih informacija.

Radionica: Na radionici će se odvijati poslovne simulacije procijenjivanja potreba zahtjevnih klijenata i komunikacija sa nadređenima u slučajevima nametanja drugačijih mišljenja.

6. Prosuđivanje i analitičko-istraživačke vještine

Opis kursa: Od načina na koji prosuđujemo da li je nešto ispravno ili ne i od toga koliko se pažljivo i analitički bavimo poslom koji obavljamo, u mnogome zavisi da li će rezultat biti ispravan, upotrebljiv i prihvatljiv. U moru podataka koji su nam dostupni često ne možemo da odvojimo važno od nevažnog, što najčešće rezultira nepovoljnim ishodom našeg rada.

U okviru ovog dijela programa imaćete priliku da usvojite tehnike dobrog i objektivnog prosuđivanja, do koga ćete doći pravilnim analitičko-istraživačkim radom.

Cilj kursa: Savladavanje osnovnih znanja i upotreba vještina u vezi sa prosuđivanjem, analitičkim načinom posmatranja podataka i događaja oko sebe i stvaranje adekvatne istraživačke baze, koja će sve te podatke selektovati u informacije upotrebljive za dalji neometani rad.

Trening: U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se praktično primenjuju tehnike koje će dovesti do usvajanja vještina neophodnih za analitičko istraživački pristup u radu i pravilno prosuđivanje.

Radionica: Na radionici će se odvijati poslovne simulacije, koje će u realnim okolnostima polaznike dovoditi u situacije koje će zahtjevati primjenu tehnika za pravilno prosuđivanje i primjenu analitičko-istraživačkih vještina.

7. Vještine savjetovanja, koučinga i treninga

Opis kursa: Vještine savjetovanja i usmjeravanja rada saradnika predstavljaju veoma značajne vještine uspješnih ljudi. Savjetovanje podrazumijeva objektivnost, kompetenciju, ali i niz vještina koje je potrebno usvojiti kako bi se dao i primio pravi savjet. Sa druge strane, trening i koučing su vještine prenosa znanja i vještina na druge osobe koje prave snažan uticaj na njihov lični i profesionalni razvoj.

U okviru ovog dijela programa, imaćete priliku da naučite kako da dostignete vještine savjetnika i trenera i kako da svoje znanje adekvatno i na pravi način prenesete drugima.

Cilj kursa: Usvajanje neophodnih vještina dobrog savjetnika (konsultanta), trenera i kouča, kroz praktične primjere i simulacije.

Trening: Na ovom treningu se, kroz praktične primjere i korake u sprovođenju, usvajaju vještine dobrog savjetnika (konsultanta), trenera i kouča.

Radionica: Na radionici će se odvijati poslovne simulacije, koje će za cilj imati primjenu stečenih vještina u praksi. Imaćete priliku da se oprobate kao neko ko će biti u ulozi konsultanta, ali i u ulozi onoga ko će trenirati i usmjeravati rad drugih.

8. Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan

Opis kursa: Stvaranje sopstvenog plana razvoja karijere veliki je izazov, ali ostvarenje tog plana je nešto što nas čini potpunim i zadovoljnim, najprije sobom, a onda i svijetom oko nas. Uzeti svoj profesionalni život u svoje ruke, velika je odluka, ali i jedina ispravna odluka u ovom domenu života.

U okviru ovog dela programa zajednički ćemo raditi na tom planu, čineći da stvari koje su nam se činile da su u rukama drugih ljudi ili su pitanje okolnosti na koje ne možemo da utičemo, postanu nešto što mi kontrolišemo.

Cilj kursa: Formiranje ličnog karijernog plana, sa preciznim akcijskim planom o tome kako da to postignemo.

Trening: Na ovom treningu, kroz praktične primere i korake, polaznici će dobiti alate za uspešno formiranje karijernog i akcijskog plana.

Radionica: Na radionici će polaznici formirati jasan plan za postizanje karijere, koja će ih profesionalno ispuniti.

9. Timski rad

Opis kursa: Timski rad, snalaženje u timu i formiranje svoje pozicije u njemu predstavlja važnu vještinu u našem profesionalnom razvoju. Najčešće ne formiramo timove, već ih zatičemo i u njih se uklapamo ili ne, pozicioniramo ili ne, u okviru njih smo uspješni ili ne. Razlog našeg nezadovoljstva poslom, može biti okruženje, odnosno tim u kome radimo, pa je zato veoma važno da razvijemo vještinu koja će nam omogućiti da se uklopimo i uspješno radimo u okviru različitih timova.

Kroz praktičnu demonstraciju rada u timu, imaćete prilike da primjenite različite tehnike i alate koje ste stekli ne samo kroz svoje formalno obrazovanje, već i kroz sticanje vještina koje su predmet ovog programa.

Cilj kursa: Usvajanje različitih tehnika i načina kako da dostignete zadovoljavajuću adptaciju u okviru tima, formiranje pozicije unutar njega i stvaranja timske atmosfere koja će doprinijeti da se zajednički dostignu odlični rezultati.

Trening: Realne situacije u kojima se primjenjuju vještine timskog rada, kroz praktične primjere kako da postignete sopstveni i timski profesionalni cilj.

Radionica: Rješavanje problemskih zadataka koji podižu i učvršćuju timski duh i stvaraju dodatnu vrijednost za tim i vas lično.

LIČNE VJEŠTINE

10. Planiranje karijere

Opis kursa: Ovaj kurs će vam približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Definisaćemo elemente radne biografije, propratnog pisma i pisma preporuke. Predstavićemo vam i niz korisnih savjeta za pripremu i odlazak na intervju za posao.

Cilj kursa: Cilj kursa je da probudi svijest o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će vam pomoći prilikom kreiranja uspješne poslovne karijere. Bilo da ste na početku karijere, želite da je unaprijedite ili preokrenete, ovaj kurs će vam pomoći da steknete sve potrebne resurse za to.

11. Stil i personalni marketing

Opis kursa: Na kursu se upoznajete sa ličnim i korporativnim stajlingom. Učite kako da imidž podredite svojoj ličnosti i kako da stvorite imidž koji ističe jednu ili više poželjnih osobina. Upoznajete se i sa univerzalnim principima i neverbalnim porukama koje emitujete u svakodnevnom životu i radu.

Cilj kursa: Cilj kursa je da svjesnije doživljavate svoj stil, da znate koliko je značajno prilagođavanje stila ličnosti i kako to utiče na poruke koje želite da pošaljete. Lični marketing zavisi najviše od Vas.

Cilj kursa je da u tome postignete uspjeh koji će Vam pomoći da bolje poslujete.

12. Poslovni bonton

Opis kursa: U poslovnom svijetu najvažniji je utisak koji ostavljate, a kako Vas ne bi pratila loša reputacija, morate voditi računa o poslovnom bontonu. Novija istraživanja pokazuju da greške na poslu prave i oni s dugogodišnjim radim iskustvom, a među najčešćima su kašnjenje, pogrešno predstavljanje zaposlenih, nepoznavanje kulture i običaja drugih zemalja i slanje pogrešnog mejla.

Na kursu će biti obrađena osnovna pravila poslovnog bontona, poslovni bonton na radnom mjestu i poslovno oblačenje. Posebno će se obratiti pažnja na poslovne protokole i na najčešće greške koje se čine i to kako ih izbeći.

Cilj kursa: Osnovni cilj kursa ja da vas upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako biste u svim situacijama ostavili utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture ophođenja. Naučićete osnovna i aktuelna pravila poslovne komunikacije i protokola u našem i međunarodnom poslovnom okruženju.

13. Zdravlje i upravljanje stresom

Opis kursa: Danas je poznato da stres ima veliki uticaj na fizičko zdravlje i na opšte stanje zadovoljstva. U životu smo okruženi brojnim događajima koji utiču na naš učinak, konstantno nagrizaju naše zdravlje i usmjeravaju raspoloženje. Te različite okolnosti nazivamo stresorima, a njihovo djelovanje na nas – stres.

Na kursu se polaznici upoznaju sa osnovnim i najpotrebnijim informacijama i vještinama koje mogu sami koristiti u svakodnevnom životu u održavanju svog dobrog zdravlja, mentalne efikasnosti i poboljšanju osobnih performansi.

Na kursu se odgovara na pitanja šta je stres i kako nastaje, kako prepoznati simptome stresa i kako stres iskoristiti za svoju dobrobit i napredak. Takodje, biće riječi i o tome kako spriječiti negativan uticaj stresa, postati otporniji na bolesti, biti psihicki i fizicki jači, ostati zdrav i biti još zadovoljniji i uspješniji.

Cilj kursa: Danas je dokazana veza mnogih bolesti i stresa, pa je zato postalo još važnije poznavati metode nošenja sa stresom, kvalitetno brinuti o sebi i spriječiti nepotreban oblik stresa. Osnovni cilj kursa je da Vas upozna sa posljedicama, simptomima stresa i načinima kojima možete upravljati vlastitim stresom. Kurs ima za cilj prepoznavanje negativnih aspekata stresnih situacija na telesno i psihičko zdravlje pojedinca.

14. Lični razvoj menadžera

Opis kursa: Upoznaćete se sa načinima u pripremanju i vođenju svog plana samorazvoja, kao i načina u izgrađivanju svog autentičnog menadžerskog stila. Isto tako ćete imati priliku da saznate o efikasnom planiranju i upravljanju svog vremena.

Cilj kursa: Ovladavanje znanja u cilju ličnog usavršavanja kao menadžera u organizaciji.

15. Inteligencija

Opis kursa: U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom inteligencije, vrstama inteligencije, kako ljudskom tako i poslovnom, pojmom koji se sve više koristi u modernoj teoriji organizacije.

Cilj kursa: Savladajte osnovna znanja koja su vam neophodna da razumijete značaj ljudske i poslovne inteligencije u savremenom društvu.

16. Kreativnost i inovativnost

Opis kursa: Današnje vrijeme je vrijeme brzih i čestih promjena. Ukoliko organizacija, ali i svi zaposleni u njoj, nisu toga svjesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije.

Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. U okviru ovog kursa, upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih problema, kao i načinima i tehnikama da stimulišete svoje kreativne potencijale i potencijale svog tima. Kurs će vas podstaći na kreativno razmišljanje i timski rad i naučiti da identifikujete prilike za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj.

Cilj kursa: Kreativno razmišljanje je osnova svakog biznisa. Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa praktičnim alatima i tehnikama koje mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije. Cilj kursa je da naučite kako da rješavanjem problema i procjenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje.

17. Kreativnost i inovativnost

Opis kursa: Današnje vrijeme je vrijeme brzih i čestih promjena. Ukoliko organizacija, ali i svi zaposleni u njoj, nisu toga svjesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije.

Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. U okviru ovog kursa, upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih problema, kao i načinima i tehnikama da stimulišete svoje kreativne potencijale i potencijale svog tima. Kurs će vas podstaći na kreativno razmišljanje i timski rad i naučiti da identifikujete prilike za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj.

Cilj kursa: Kreativno razmišljanje je osnova svakog biznisa. Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa praktičnim alatima i tehnikama koje mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije. Cilj kursa je da naučite kako da rješavanjem problema i procjenom trenutne situacije dođete do ideja za unaprijeđenje.

18. Principi bogaćenja i investiranje

Opis kursa: Na kursu razmatrate pojmove vezane za lično bogatstvo i izučavate načine njegovog dostizanja. Upoznajete se sa karijerama uspješnih ljudi, njihovim navikama, osobinama i načinima na koje su stekli imetak. Investiranje je jedan od načina za dostizanje neograničenog bogatstva. Saznajete načine poboljšanja ličnih osobina, produktivnosti i perfomansi.

Cilj kursa: Cilj kursa je da sticanjem znanja o primarnim nosiocima poslovnog uspjeha razvijete vještine koje će Vam pomoći da u svakom trenutku upotrebom raspoloživih resursa možete da obezbijedite postizanje najboljih rezultata.

19. Metodologija istraživanja, Research Methodology

Opis kursa: Istraživanje, prikupljanje i analiza podataka zauzimaju značajno mjesto u sferi poslovanja. Tačne i pouzdane informacije i podaci su od velikog značaja za savremeno poslovanje. Podaci predstavljaju činjenice koje su predočene u formalizovanom obliku i predstavljaju ključ ka uspješnom obavljanju poslova, tako da ljudi sve više teže relevatnim i visoko kvalitetnim informacijama. Kako bi podaci bili pouzdani, potrebno je da se definiše cilj istraživanja, sprovede istraživanje, prikupe podaci, da se navedeni podaci analiziraju i na kraju se donosi cjelovit zaključak.

Praćenje video-materijala, vježbanja, zadaci za individualno i aktivno učenje služiće vam kao vodič u cjelokupnom procesu primjene istraživanja, prikupljanja i analize podataka.

Cilj kursa: Osnovni cilj kursa je da se polaznici detaljno upoznaju s metodologijom i osposobe da primjenjuju metode i tehnike za istraživanje, prikupljanje i analizu podataka. Takođe, cilj kursa je da polaznici nauče da prikupe, organizuju veliki broj podataka i analiziraju podatke kako bi na efikasan i efektivan način interpretirali dobijene rezultate istraživanja.

EFEKTIVNOST I EFIKASNOST

20. Upravljanje vremenom

Opis kursa: Na kursu izučavate više ključnih oblasti vezanih za organizaciju vremena: prikupljanje i upravljanje informacijama, lično organizovanje, preuzimanje kontrole nad svojim životom, delegiranje, timski rad, strategije i tehnike upravljanja vremenom, zadaci i faze upravljanja projektima. Upoznajete se sa softverskim alatima za uspješno upravljanje vremenom.

Cilj kursa: Cilj kursa je da steknete osnovna znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju, da saznate kako uspješan menadžer koristi i upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije.
Cilj kursa je da budete u mogućnosti da procjenite kako sami koristite vrijeme, prepoznate gdje „curi” i da naučite kako da uspješno određujete prioritete, obavljate poslove. Takođe, cilj je da naučite kako da odbacujete nebitne poslove, kako biste postali uspješniji u svom privatnom i profesionalnom životu i kako biste živjeli sa što manje stresa – brže i lakše.

21. Vještina jasne i uvjerljive prezentacije

Opis kursa: Na kursu će polaznici naučiti metode i tehnike kako da održe uspješnu prezentaciju. Naučiće da kontrolišu svoju nervozu i da pošalju poruku koja je jasna i uvjerljiva. Učiće kako da motivišu, ubede i zadrže pažnju grupe. Na kursu će biti riječi i o korišćenju govora tijela i slanju neverbalnih poruka za postizanje efektivne prezentacije. Polaznici će saznati koje su najčešće greške koje 97% predavača pravi i kako da budu među preostalih 3%.

Cilj kursa: Cilj kursa je da vas nauči vještinama prezentacije i tehnikama pričanja koje će Vam pomoći da izgradite samopouzdanje i dobijete punu pažnju slušalaca. Na kursu ćete otkriti kako da podstaknete publiku da učestvuje.

22. Efektivna poslovna komunikacija

Opis kursa: Na kursu obrađujete pojam odnosa s javnošću, različite vidove komunikacije i njihov uticaj na odnose među ljudima, s posebnim akcentom na poslovne odnose. Oblasti koje kurs pokriva su: poslovna komunikacija, metode komunikacije, pisana komunikacija, nastupanje u medijima, elektronska komunikacija, komunikacija u grupama, verbalna i neverbalna komunikacija, grupe i timovi u organizaciji, neformalne i formalne grupe, odnosi unutar grupa (timova) i faze razvoja grupa (timova), intervju, tabelarno i grafičko prikazivanje podataka, primjena grafikona i dijagrama u praksi i studija slučaja.

Cilj kursa: Cilj kursa je da se obučite za uspješno vođenje komunikacije, naročito u poslovnom ambijentu, da steknete uvid u sve vidove pisane komunikacije, rad u timu i primjenu različitih vizuelnih sredstava u toku prezentacije. Jedan od ciljeva je i otkrivanje važnosti neverbalne komunikacije.

23. Upravljanje informacijama

Opis kursa: Na kursu se obrađuje pojam informacije i njen značaj u savremenom svijetu, kao i tokovi informacija u savremenom svijetu. Obrađuje se upravljanje informacijama i daje odgovor na pitanja zašto je potrebno upravljati informacijama, na koji način i ko upravlja informacijama. Biće riječi o problemima koji se javljaju u upravljanju informacijama i kako ih riješiti, kao i o sigurnosti informacija.

Cilj kursa: Informacija je moć. Koliko znamo, toliko vrijedimo. Od toga kakve informacije posjedujemo, kako su one skladištene, da li iz njih možemo izvući prave podatke i samim tim donijeti kvalitetne zaključke, zavisi da li ćemo dobiti ili izgubiti tržišnu utakmicu. Na kursu se dobijaju odgovori na pitanja šta je korisna informacija i na koji način treba upravljati njenim tokom. Kako obezbijediti sigurnost informacija? Kako upravljati informacijama unutar firme?

24. Uspješno vođenje sastanaka

Opis kursa: Poslovni sastanci predstavljaju neobično važan deo ukupnog poslovnog života. Loše upravljanje poslovnim sastancima može imati pogubne efekte na ukupnu poslovnu uspješnost organizacije i može negativno uticati na upravljanje vremenom i stepen organizovanosti u organizaciji, na međuljudske odnose i na kraju i na donošenje poslovnih odluka.

Svrsishodni sastanci doprinose većoj efikasnosti i efektnosti organizacije istovremeno skraćujući vreme utrošeno na sastanke. Koliko puta vam se dogodilo da satima sedite u neudobnoj stolici na takozvanom „sastanku”, a da pri tom nemate predstavu o čemu je tu zapravo reč?

Na kursu se obrađuju cilj, tipovi sastanka i tehnike vođenja sastanka. Polaznici će učiti pripremu sastanka, planiranje i organizovanje sastanaka, kao i vođenje sastanaka, ulogu i zadatke vođe sastanka. Takođe, uči se zaključivanje sastanaka i šta se radi poslije sastanka. Na kursu će polaznici naučiti vještinu uspješnog vođenja i upravljanja poslovnim sastancima.

Cilj kursa: Bez djelotvorno vođenih poslovnih sastanaka nije moguće kvalitetno upravljati. Sastanci su nužno potrebni da bi se problemi raspravili i da bi se donijele odluke. Usvajanjem tehnika planiranja, organizovanja i vođenja sastanaka može se značajno povećati njihova djelotvornost, korisnost i zadovoljstvo učesnika.

Osnovni cilj kursa je da nauči polaznike da učine sastanke kraćim, produktivnijim i sadržajnijim. Polaznici će dobiti smjernice za dobru pripremu i struktuiranje sastanka, kao i aktivno učestvovanje u radu svih prisutnih. Poslije kursa, polaznici će imati potpuni pregled obaveznih elemenata svakog sastanka.

25. Efektivne tehnike pregovaranja

Opis kursa: Pregovori su neizbježni i ljudi pregovaraju u različitim situacijama, ćak i kada toga nisu svjesni. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve manje ljudi je spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće.

Na kursu saznajete kako da vodite pregovore i okončate ih sa željenim rezultatima. Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobi ih da koriste vještine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. U okviru modula obrađuju se sljedeće tematske oblasti: pojam i sadržaj komunikacije, pojam i elementi pregovaranja, faze uspješnog pregovaranja, tehnike i strategije pregovaranja.

Cilj kursa: Osnovni cilj kursa je da unapredi komunikacijske vještine polaznika/ca u funkciji vođenja efektivnih pregovaranja i postizanja željenih rezultata. Cilj kursa je da Vam pruži potrebne alate i vještine koji će Vam omogućiti da dobijete ono što Vam pripada, a da pri tome ostanete pristojni i umjereni. Cilj je da stečeno znanje možete da koristite u svakoj situaciji (poslovnoj ili privatnoj) i ostanete fer prema drugoj strani.

26. Efektivno donošenje odluka

Opis kursa: Na kursu učite proces odlučivanja, vrste odluka, faktore koji utiču na odlučivanje, tipove donosilaca odluka na bazi stava prema riziku. Upoznajete se sa pristupima procesu individualnog i grupnog odlučivanja donošenjem racionalnih odluka i situacionim procesom donošenja odluka.

Cilj kursa: Cilj kursa je da naučite da pravovremeno donosite dobro promišljene odluke koje mogu da Vas odvedu pravo ka zasluženom cilju. Donošenje dobrih odluka je najvažnija vještina za uspješnu karijeru.

27. Efektivne tehnike pisanja

Opis kursa: Na kursu učite tehnike pisanja, načine obraćanja i vrste formi koje se koriste u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Učite šta da izbegavate pri pismenom obraćanju, a šta daje poseban pečat Vašem pismu ili izvještaju, kako da budete koncizni i jasni i postignete najveći uticaj na onoga kome je Vaša pisana riječ namijenjena kako biste u potpunosti ostvarili svoje ciljeve.

Cilj kursa: Cilj kursa je da steknete vještine pisane poslovne komunikacije, da se na pravi način obraćate svojim postojećim i potencijalnim poslovnim saradnicima za postizanje maksimalnih rezultata.

ŠTA DOBIJATE?

U okviru Personal Development Programa dobijate:

 • višemesečnu online obuku,
 • radionice iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, na kojima ćete u praksi razvijati transverzalne vještine, koje će vas izdvojiti na tržištu rada,
 • lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti,
 • rezultate testa razvojnih sposobnosti,
 • savjete i uputstva,
 • programski materijal sa predavanja i vježbi,
 • plan razvoja karijere,
 • završno testiranje kojim se utvrđuje vaš napredak tokom PDP-a,
 • mogućnost sticanja zvaničnog uvjerenje o završenom programu i stečenim vještinama, kao i preporuke mentora,
 • spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje,
 • 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


UPISNI ROK JE OTVOREN!

UPISPrijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

UPISNI ROK JE OTVOREN!

Postani dio generacije 2019/20!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: 051/ 303-527