• Home
 • Administrativno osoblje

Administrativno osoblje

Organizovan tim Visoke škole ITEP je tu da vam pruži sve potrebne informacije i efikasno riješi administrativne poslove. Biografije komunikativnog i sistematičnog administrativnog osoblja, kao i njihove kontakte, možete pogledati u nastavku.

 

Biografije administrativnog osoblja:

 

Dragan Todorović, sekretar

Dragan Todorović stekao je zvanje diplomiranog pravnika nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na istom fakultetu je tokom studija bio član i predavač u Centru za retoriku „Institutio oratoria“.

Dobitnik je nagrade publike za govor „Hljeba i igara“ na takmičenju u besjedništvu, kao i nagrade žirija za najboljeg govornika u kategoriji improvizovani govor.

 

Kontakt:

e-mail: dragan.todorovic@itep.edu.ba

Radno iskustvo:

 • Rukovodilac Pravnog odjeljenja Banjalučkog centra za ljudska prava (jul 2017 -)
 • Član Pravnog odjeljenja Banjalučkog centra za ljudska prava (oktobar 2016 -)
 • Sekretar Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn, Laktaši (decembar 2015 – )
 • Predsjednik Studentskog saveza Pravnog fakulteta (jun 2015 – oktobar 2015)
 • Član Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (mart 2014 – oktobar 2015)
 • Sekretar Studentskog saveza Pravnog fakulteta (oktobar 2013 – jun 2015)
 • Član Skupštine Studentskog saveza Pravnog fakulteta (januar 2012 – oktobar 2015)
 • Član Skupštine Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci (april 2013 – mart 2014)
 • Član Upravnog odbora Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci (april 2013 – mart 2014)
 • Član Komisije za pravo Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci (jun 2013 – jun 2014)

Objavljeni radovi i publikacije:

 • Koautor udžbenika Poslovno pravo u izdanju Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn, Laktaši, 2017.
 • Koautor publikacije Nacrt Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju – prijedlozi i sugestije u izdanju Banjalučkog centra za ljudska prava, Banja Luka, 2017.

Seminari:

 • Radionica o zločinima počinjenim iz mržnje, Varšava, Poljska, 24-25.8.2017. godine (u organizaciji OEBS)
 • Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost), Banja Luka, 30.11.2016. godine (u organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava)
 • Osnove tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, Banja Luka 23.7.2016. godine (u organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava)
 • Seminar o ljudskim pravima u BiH sa posebnim osvrtom na prava manjina/primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Banja Luka 18.7.2016. godine (U organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava i Fondacije Friedrich Ebert)
 • Oktobarski pravnički dani, Banja Luka 2012, 2013, 2014. i 2015. godine (u organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci)
 • Visoko obrazovanje i tržište rada, Banja Luka 28. 10. 2015 (u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, Grupe eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH i Erazmus+ kancelarije u BiH)
 • Fenomenologija incidenata počinjenih iz mržnje ili motivisanih predrasudom, Banja Luka 10. 12. 2014 (u organizaciji Misije OEBS u BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci)
 • Učestvovao na mnogim radionicama, predavanjima i seminarima iz drugih oblasti društvenog spektra nauka (filozofija, politika, sociologija)

Daniela Vranješ, referent u studentskoj službi

Daniela Vranješ (1)

Zvanje diplomiranog ekonomiste Daniela Vranješ je stekla nakon završene Visoke škole ITEP u Laktašima. Trenutno radi na mjestu referenta studentske službe u Visokoj školi Dositej, gdje je zaposlena od 2011. godine. Pored toga, tokom dugogodišnje karijere sticala je brojna bogata iskustva, radeći na različitim odgovornim pozicijama.

 

 

Kontakt:

e-mail: daniela.vranjes@itep.edu.ba
tel: 051/ 585-300

Ljiljana Halič, referent u studentskoj službi

Ljiljana Halič (1)

Ljiljana Halič rođena je u Banjaluci gdje je završila srednju školu i stekla zvanje – mašinski tehničar. Nakon toga upisala je Visoku školu ITEP i dobila zvanje diplomiranog ekonomiste. Posjeduje dugogodišnje iskustvo na poziciji referenta studentske službe, gdje je angažovana od 2009. godine.

 

 

 

Kontakt:

e-mail:ljiljana.halic@itep.edu.ba
tel: 051/ 585-300

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


UPISNI ROK JE OTVOREN!

UPISPrijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

UPISNI ROK JE OTVOREN!

Postani dio generacije 2017/18!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: 051/ 851-400