Kako bismo izašli u susret zahtjevima studenata koji žele da nastave studije na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, omogućili smo jednostavan prelazak sa drugih škola i fakulteta.

Maksimalno pojednostavljena procedura prelaska na ITEP visoku školu sa drugih škola i fakulteta

Student prilaže uvjerenja o položenim ispitima na drugom fakultetu ili visokoj školi, kao i molbu za njihovo priznavanje. Uz to, studenti su u obavezi da dostave nastavni plan i program prethodnog fakulteta ili visoke škole, tačnije silabuse položenih predmeta. Upoređivanjem plana i programa, donosi se odluka o broju priznatih ispita.

Spisak položenih ispita i silabuse možete nam poslati putem mejla na info@itep.edu.ba. U sljedećem koraku, potrebno je da nam dostavite i pismeno uvjerenje o položenim ispitima kako bismo donijeli i zvaničnu odluku.

Pogledajte zašto iz godine u godinu sve više studenata za svoje obrazovanje poklanja povjerenje ITEP visokoj školi >>>

Kako da se upišete na ITEP visoku školu?

Izaberite studijski program koji vam najviše odgovara:

1. Program Računarske i informacione tehnologije

Ako želite da radite u najperspektivnijoj grani industrije i da odlično zarađujete, studiranjem na programu Računarske i informacione tehnologije naučićete sve što vam je potrebno da biste ostvarili svoje snove. Informatička pismenost i tehnološka znanja postali su osnova obrazovanja u 21. vijeku, a oni koji ih posjeduju svrstavaju se među najtraženije stručnjake na tržištima širom svijeta.

Kvalitetan edukativni program osposobiće vas za rad na visokoplaćenim poslovima projektovanja, izrade i implementacije softvera. Uspješan završetak školovanja na ITEP visokoj školi donijeće vam cijenjenu i priznatu diplomu inženjera računarstva i informatike sa 240 ECTS bodova.

Usavršite se u oblasti koja vam se najviše dopada i ide vam najbolje! Tokom četvorogodišnjih studija po programu Računarske i informacione tehnologije na ITEP visokoj školi možete da se usavršite za neku od 3 IT oblasti:

2. Program Poslovna ekonomija i preduzetništvo

Ukoliko maštate o tome da pokrenete sopstveno preduzeće ili planirate da izgradite uspješnu karijeru u oblasti ekonomije, studiranjem na programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo usvojićete sva potrebna znanja koja će vam omogućiti da postignete zacrtane ciljeve. Poslovna ekonomija i preduzetništvo su dvije oblasti koje direknto utiču na svakodnevni život svih nas, jer predstavljaju oslonac u funkcionisanju svakog društva.

Oni koji se odluče za studiranje na programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo prvu diplomu dobijaju već po završetku treće godine, i stiču zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova. Nakon toga, studenti imaju priliku da uspješno završe i četvrtu godinu studija i dobiju zvanje diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova.

Na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo već tokom trogodišnjih ili četvorogodišnjih studija možete da se usavršite za neku od 3 poslovne oblasti:

Gdje da se prijavim?

Na ovom linku popunite i pošaljite svoju prijavu ili nas pozovite telefonom na 051/ 585-300. Poslije prijave, razgovaraćete sa našim savjetnikom za upis.

Koja dokumenta su vam potreba za upis na ITEP visoku školu?

  • Diploma srednje škole,
  • Original svjedočanstava za sve razrijede završene srednje škole,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Fotokopiju lične karte (ne mora da bude ovjerena) i original na uvid,
  • Dvije fotografije formata 3,5 × 4,5 cm,
  • Potpisana molba za priznavanje ispita,
  • Nastavni plan i program prethodnog fakulteta ili visoke škole,
  • Potvrda o položenim ispitima sa prethodnog fakulteta ili više škole.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


UPISNI ROK JE OTVOREN!

UPIS Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

UPISNI ROK JE OTVOREN!

Postani dio generacije 2019/20!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: 051/ 303-527